ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Afrika ülkelerinin çoğu gelir düzeyi bakımından dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer almaktadır. Ekonomik yoksunluk açlık, susuzluk, hastalıklar gibi pek çok olumsuz sonuca yol açmaktadır. Ayrıca devletimizin uyguladığı Afrika politikaları da bizim bu ülkelerine öncelik vermemizde etkili olmuştur.

IBS, Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği, "yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik" misyonu çerçevesinde ülkemiz ve dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine insanî yardımların ulaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenleme amacı ile 16/03/1994 tarih ve 94/5502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı üzerine İstanbul merkez olmak üzere kurulmuştur.

Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği IBS, AB tarama sürecinde Türkiye’nin insanî yardım kuruluşları arasından AB'ye bildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan birtanesidir. Ayrıca IBS, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla "Kamu Yararına Çalışan" dernek statüsünü almış sayılı sivil toplum kuruluşlarındandır. 


IBS, 2005 yılında BM' nin sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ECOSOC- NGO birimine akredite bir kurumdur. Diğer yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde "İslam Ülkeleri İnsanî Yardım Platformu" kurulmuş, IBS de bu platformun kurucuları arasında yer almıştır.

 

Etiyopya’da Musa efendi yetimhanesi derneğimiz tarafından yaptırılmış kalıcı bir eser olmuştur. Medrese ve aşevinden oluşan yapımız şu an 400’e yakın yetim ve yoksul çocuğun okumasına ve gıda ihtiyacının karşılanmasına hizmet vermektedir.

Etiyopya’da 17 medrese ve okula maddi destek sağlıyoruz. Bu okullarda okuyan 10.000’e yakın öğrenciye de yardımcı oluyoruz.

Eğitime yapılan yatırım ve hizmetleri o ülkenin kalıcı değerlerine hizmet olarak görmekteyiz. Bu sebeple çocukların eğitim almasını öncelikle destekliyoruz. İyi bir eğitimle ülkelerine faydalı olmalarını hedefliyoruz. 

Çalıştığımız ülkelerde özellikle yetim çocukların okuduğu, ekonomik sebeplerle kapanma aşamasına gelmiş okul ve medreselere maddi destek vererek açık kalmalarını sağlıyoruz. Okulların kiraları, öğretmen maaşları, genel giderleri gibi konularda yardımcı oluyoruz. Çocukların eğitim ile ilgili ihtiyaçlarının (kitap, kırtasiye, kıyafet)  giderilmesine destek veriyoruz. Ders kitaplarını gerek ülkemizde gerekse gittiğimiz ülkelerde baskı yaptırarak çocuklara ücretsiz dağıtımlarını yapıyoruz.

Derneğimiz YETİM, EĞİTİM, SU KUYULARI, GIDA YARDIMLARI,  AŞEVİ, SAĞLIK YARDIMLARI, RAMAZAN VE  KURBAN ORGANİZASYONLARI hususunda faaliyet göstermektedir.

Habeşistan’da 1 su kuyusu 6000$ karşılığında açılmaktadır.

Etiyopya’da sürekli faaliyetlerimiz olduğu için açtırdığımız kuyularımızı da periyodik olarak kontrol etme fırsatımız oluyor. Böylelikle kuyuların uzun yıllar kullanılmasını sağlamış oluyoruz.

Kuyu açtıran hayırseverimizi istediği takdirde Habeşistan’a  götürüp açtırdığı kuyuyu ziyaret etmesini sağlıyoruz. 

Afrika ülkelerinde yer altı suları bakımından zengin olmalarına rağmen kırsal bölgelerde maddi imkan olmadığı için bu yer altı sularından halkın faydalanması mümkün olmuyor. Genelde yağmur sularından oluşan birikintilerden su temin ediliyor. Bu da pek çok bulaşıcı ve ölümcül hastalığın sebebi. Temiz su kullanılabilmesi için su kuyuları açmamız gerekiyor.

Su kuyularımızı Habeşistan’ın kırsal bölgelerinde açıyoruz. Makine ve araç gitmeyen bölgeler olduğu için kuyular tamamen el işçiliği ile açılıyor. 1 kuyunun açılma süresi mevsim şatlarına bağlı olarak 3 ay gibi bir sürede olabiliyor. 

Kuyularımızın isimleri belirlenirken eğer kuyu 1 hayırseverimizin bağışı ile açılıyorsa, o hayırseverimizin uygun gördüğü bir ismi kuyuya veriyoruz, ortak açılan kuyularımıza da yönetim kurulumuzun belirlediği isimleri veriyoruz. 

IBS 23 senedir Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya, Endonezya, Brezilya, Etiyopya, Senegal, Nijer ve Guinea-Bissau, Filistin başta olmak üzere 40’a yakın ülkede insani yardım faaliyetleri yapmıştır.

IBS Kurulduğu tarihten beri yurtdışı faaliyetlere odaklanmış bu bağlamda derneğin hayırsever kitlesi de bağışlarını yurtdışı faaliyetlerde kullanılmak üzere yapanlardan oluşmuştur. Böylece bağışlarımız yurtdışı şartlı geldiği için faaliyetlerimiz de bu şekilde gerçekleşmektedir.

Eğitim ve yetim faaliyetlerimizi birlikte yürütüyoruz. Yetimler faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde el uzatılması gereken en önemli sınıfı oluşturuyor. Dini ve kültürel hasiyetlerimiz yetimlere öncelik vermemizde birinci sırada yer alıyor. Ayrıca kimsesiz çocukların uluslararası çetelerin kötü emellerine alet oldukları aşikardır. Onun için yetimlerin korunup eğitim almalarını çok önemsiyoruz.