ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

İNSANİ YARDIM FUARINA KATILDIK…


UNICEF, UNDP, UN – World Food Program gibi pek çok uluslararası Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı fuarda, yardım kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve riskli bölgelerdeki insani yardımların artırılması konusu ön plana çıktı.

Fuara katılan IBS yetkilileri bu tip organizasyonlarla Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelmesinin, STK’lar arasında bilgi aktarımı sağlanması bakımından oldukça önemli olduğunu belirttiler.

Dünyanın değişik coğrafyalarında yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyleyen IBS yetkilileri; yoksulluk, savaş, doğal afetler vb. felaketler sonucu zor durumda kalanlara yaptıkları yardımları sürdüreceklerini ifade ettile