ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2019 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00’da Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No:48/6 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki dernek merkezinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 30.03.2019 tarihinde Cumartesi günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

 

Gündem :

1- Açılış ve yoklama

2- Kongre başkanlık divan seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşu

4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunun okunması

5- Yönetim kurulu ve denetleme kurullarının ibrası

6- Kesin hesap bütçesi ve tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

8- Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülerek onaylanması

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış.