ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDA BÜYÜK İŞBİRLİĞİ


TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDA BÜYÜK İŞBİRLİĞİ
Sekretaryasını İstanbul Merkezli Derneğimiz IBS ve Dakar Merkezli ADA ‘nın  yapacağı birliğin ilk forumunun 2009’un ilk aylarında yapılması planlandı. 

İmzalanan çerçeve protokol ile IBS ve ADA Afrika ile ilgili insani yardım, eğitim, sağlık, olağanüstü afetler ve kalkınma projelerini birlikte gerçekleştirecekler. Protokole IBS adına Yönetim Kurulu Başkanımız Bünyamin ÇİL, ADA adına Kurucu Başkan Dr. Benoit NGOM imza attılar.

Yapılan işbirliğinin iki ülke arasındaki insani yardım organiasyonlarının etkin biçimde gerçekleştirilmesi bakımından çok önemli olduğunu belirten dernek yetkililerimiz Afrika'nın yoksullukla mücadele eden bölgelerine bundan böyle daha fazla destek olma imkanına sahip olunacağını söylediler. ADA yetkilileride imzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek yapılacak organizasyonların derneğimizle işbirliği içinde gerçekleşrilecek olmasının önemini vurguladılar.