ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

YARDIMLAR İHTİYAÇLARI KARŞILMAYA YETMEDİ!


2017 İnsani yardıma duyulan ihtiyaçların arttığı ve bu ihtiyaçların giderilebilmesi bakımından yapılan yardımlar konusunda yetersiz kalınan bir sene oldu.

Savaşlar, iç karışıklıklar, iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar, tabi afetler milyonlarca insanı mağdur ederken, 2017’nin insani yardımlara en çok ihtiyaç duyulan yıl olmasına vesile oldu.

Birleşmiş Milletlerin yardım için açıkladığı gerekli miktarlar toplanamadı ve ihtiyaçlar karşılanamadı.

Sırasıyla,Irak, Suriye, Yemen, Etiyopya, Nijerya, Somali ve Arakan en fazla insani yardıma ihtiyaç duyulan ülke ve bölgeler oldu.

Dünyada 141 milyon yardıma muhtaç insanın olduğu tahmin ediliyor, bu ihtiyaçların karşılanması için gereken miktarın ise 23.5 milyar$ olduğu hesaplanıyor.

Dernek olarak Habeşistan’da (Etiyopya) yaptığımız gözlem ve incelemelerde ülkedeki iç karışıkların, buna bağlı olarak artan mülteci krizinin ve iklime bağlı sebeplerle gıda ve su ihtiyacının 2018 yılında da devam ettiği ve yardımların gerekli ihtiyacı karşılayamadığı görülmektedir. Bu sebeple Habeşistan’daki çalışmalarımızın devamı için hayırseverlerimizin maddi manevi yardım ve desteklerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.