ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Hakkımzıda

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

IBS, Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği, "yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik" misyonu çerçevesinde ülkemiz ve dünyadaki tüm ihtiyaç sahiblerine insani yardımların ulaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenleme amacı ile 16/03/1994 tarih ve 94/5502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı üzerine İstanbul merkez olmak üzere kurulmuştur.

Derneğimiz, kuruluşunun ilk yıllarında ülkemize gelen soydaş öğrencilere yeme, içme, barınma ve rehberlik hizmeti vererek faaliyetlerine başladı. Bugün başlıca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Dağıstan, Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinde IBS'in katkılarıyla hayata hazırlanmış yüzlerce soydaşımız, şimdi hem ülkelerine ve hem de bütün insanlığa hizmet vermektedirler. IBS, ayrıca başta Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Balkan ülkelerinde bulunan birçok muhtaç soydaş kardeşimize aynî ve nakdî destek göndererek insanî yardım faaliyetlerine de imza atmıştır. Bu çerçevede bilhassa Azerbaycan-Karabağ, Kırım-Tatar Muhacirleri ve Balkanlar gibi savaşın izlerini ve yaralarını halen yaşamakta olan binlerce mağdur insana ulaşarak Türkiye adına büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Kurulduğumuz 1994 yılından bugüne kadar gün geçtikçe hizmet halkamız genişlemekte, bunun sonucunda bugün uluslararası alanda bir çok organizasyonda yer almaktayız. Derneğimiz, AB tarama sürecinde devletimizin insanî yardım kuruluşları arasından AB'ye bildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan birtanesidir. Ayrıca IBS, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla "Kamu Yararına Çalışan" dernek statüsünü almış sayılı sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Kuruluşumuz 2005 yılında BM' nin sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ECOSOC- NGO birimine üye olmaya hak kazanmıştır. Diğer yandan İslam Konferansı Örgütü bünyesinde "İslam Ülkeleri İnsanî Yardım Platformu" kurulmuş, derneğimizde bu platformun kurucuları arasında yer almıştır. İKÖ (İslam Konferansı Örgütü) nün direktifleriyle İBS ve diğer platform üyeleri tüm dünya üzerinde, İslam toplumunun insanî yardım ihtiyaçlarıyla ilgilenmektedir.

VİZYONUMUZ

Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği dünyada ırk, dil, din, siyasi görüş farkı gözetmeksizin, tüm insanları bir görür. Farklı coğrafya ve gelenekten olan insanların ortak değerler potasında buluşmasını ülkemizin geleceği ve dünya barışına sağlayacağı katkıyı önemseyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

MİSYONUMUZ

Hızlı değişim süreci yaşayan dünyamızda savaşlar, doğal afetler, ekonomik sıkıntılardan dolayı mağdur olan insanların, eğitim, kalkınma ve sosyalleşme gibi dertlerine çözümler üretebilmek, dini ve moral değerlere sahip, insanların faydasını düşünebilen bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak en temel misyonumuzdur.

TEMEL AMAÇLARIMIZ

  • Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardımları ırk, dil, din ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin ulaştırmak.
  • Diğer uluslar ve bilhassa kardeş Türk Cumhuriyetleri ile mevcut sosyal ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesi için çalışmak.
  • Bu ülkelerde seminerler, konferanslar, bilimsel çalışmalar, kültür ve sanat etkinlikleri tertip etmek.
  • Türk kültürünü geliştirmek ve dünya çapında tanıtımı için tanıtım ve turizm faaliyetlerinde bulunmak.
  • Ortak milli ve dini duyguların paylaşımı amacıyla çeşitli etkinlikler yapmak.
  • Akraba ulus ve topluluklardan ülkemize eğitim ve öğretim amacıyla gelen öğrencilere barınma, burs ve eğitim hizmetleri sunmak.
  • Ülkemizin gençleri ve çocuklar ile kardeş ülke gençleri ve çocuklarının kaynaşması için yaz aylarında gençlik kampları ve çocuk şölenleri düzenlemek.
  • Osmanlı eserlerinin restorasyonu için yardımlaşmak.
  • Osmanlı coğrafyasındaki soydaşlarımızın eğitim ve kalkınma sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.