ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Su Kuyusu

Yoksul Afrika ülkelerinde Temiz içme ve kullanma suyu bulabilmek zor ve çileli bir iştir. Ziyaret ettiğimiz bölgelerde, köylerde halkın özellikle temiz su bulma hususunda büyük zorluk içerisinde olduğunu defalarca müşahede ettik. En ihtiyacınız olan şey nedir sorumuza verilen ilk cevaplardan birisi SU olmaktadır.  

İnsanlar bir bidon temiz su  alabilmek için ya kiliselerin bahçelerindeki su kuyularına müracat etmekte veya her gün kilometrelerce yürüyerek su kuyusu veya su birikintisi aramaktadırlar. Kilise bahçelerindeki kuyulardan su almak isteyen köylüler hafta sonu ayinlerine davet edilmekte böylelikle bölge yavaş yavaş Hristiyanlaştırılmaya çalışılmaktadır.  

Temiz olamayan suların kullanımından kaynaklı bölgede pek çok salgın hastalık da görülebilmektedir. Zaten sağlık imkanlarının olmadığı kırsal bölgelerde bu durum insan ömrünü kısaltmakta çocukların öksüz ve yetim kalmalarına sebep olmaktadır.  

Derneğimiz IBS şimdiye kadar Habeşistan’da 245 su kuyusu açmıştır. Kuyularımız herkesin ortak kullanabilecekleri merkezi alanlara yapılmakta böylelikle kuyuya yakın 4 -5 köy rahatlıkla içme sularını temin edebilmektedirler. Bu durum Müslüman halkın Kiliselerin bahçelerindeki su kuyularına muhtaç olmasının önüne geçmektedir.