ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetlerimiz

YURTİÇİ FAALİYETLERİMİZ

Soydaş ülkelerden ülkemize eğitim için gelen öğrencilerin iaşe-ibate ve barınma konularında yapılan destek yanında onların ülkelerinde hayata hazırlanmalarına destek olunmuş ve olunmaya devam edilmektedir.

1999 Gölcük-Adapazarı ve yine aynı yıl Düzce depremlerinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve birçoğu da evsiz kalmıştı. Bu çok üzücü ve hafızalardan silinmeyen tabii afetler sonucunda ülkemiz ve bütün dünya el ele vermiş IBS de İnsanî yardım faaliyetlerine hız kazandırmıştı. IBS büyük bir yardım kampanyası düzenlemiş, bu bölgelerde aşevleri ve çadır kentler kurmuş; gıda, sağlık, temizlik, arama-kurtarma faaliyetlerine destek hizmetlerinde bulunarak on binlerce insanımıza yardım elini uzatmıştır. Hatta Düzce depreminde "bölgeye giren ilk sivil toplum kuruluşu" olarak adımız tarihe geçmiştir.

Ayrıca, İstanbul civarında bulunan fakir ailelere maddi desteklerimiz artarak devam etmektedir.
 

YURTDIŞI FAALİYETLERİMİZ

Dernek olarak en çok uluslararası alanda faaliyetlerde bulunmaktayız. İlk yıllarımızda, Azerbaycan- Karabağ, Kırım, Kosova kriziyle başlayan uluslararası insanî yardım faaliyetlerimizde binlerce soydaşımıza şefkat eli uzatan IBS, Adapazarı ve Düzce depremiyle hız ve tecrübe kazanarak, insanlığın bu ve benzeri felaketlerle her an karşı karşıya bulunduğu bilincine vararak daima hazırlıklı olmaya çalıştı.

Nitekim 2004 yılında Endonezya Ache'de meydana gelen büyük deprem ve ardından yaşanan Tsunami felaketinde bilindiği üzere, üç yüz bine yakın insan hayatını kaybetmiş yine yüz binlerce insan evsiz kalmıştı. Derneğimiz, derhal yardım faaliyetlerinde bulunma kararı aldı. Derneğimiz, halkımızın gönlünden koparak bağışladığı yardımları titizlikle yerine ulaştırmış, aynî ve nakdî yardımların yanında, Endonezya'nın Banda Ache bölgesinde evsiz kalan yüzlerce aileye kalıcı konut inşa etmiştir. Ayrıca yetim kalan yüzlerce yavruyu himayesi altına alarak büyük bir kompleks halinde "Yetimler Köyü" inşa etmiş, bu yavruların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını temin etmiş ve hala temin etmeye devam etmektedir.

2005 yılında Pakistan'da meydana gelen depremde 3500 kişinin barınma ihtiyacını karşılamış, 613 çadırdan oluşan "çadır kent" kurmuş, 18 tırlık gıda ve yiyecek yardımını bölgeye ulaştırmıştır. Bu deprem, ayrıca Hindistan'a da ağır hasar vermiş; aynı şekilde oraya şefkat eli ulaştıran Derneğimiz, Türkiye'mizin adını bu ülkede de şerefle temsil etmiştir.

2006 yılında Ortadoğu'da meydana gelen krizle, evlerinden ve yurtlarından kaçan binlerce Lübnanlı kardeşimize muhtelif gıda, ilaç ve giyecek yardımlarında bulunmuştur.

Saydığımız bu ülkelerde ve bunların yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Gürcistan, Kırım, Rusya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya gibi soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde de yıllardır kurban faaliyetleri yapmaktadır. Yine bu ülkelere ilaveten bu yıl ilk defa Nijer, Senegal, Gine, Bissau, Brezilya, Ekvator, Bolivya ve Kolombiya'da kurban faaliyetlerinde bulunarak güzide ülkemizi, bu uzak diyarlarda da temsil etmiş ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca o ülkelerde Türkiye'ye ön yargıyla bakan bazı insanlar da bu faaliyetler neticesinde Türkiye sevdalısı olmuşlardır. Bu ülkelerde faaliyetlerimiz kurban ile kısıtlı kalmayaıp halen devam etmektedir.

IBS, hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ülkemiz adına dünyanın dört bir tarafına hassasiyet ve şerefle ulaştırmış, gözü yaşlıların tebessüm ve duaları ile sizlerin destekleri oldukça da ulaştırmaya devam edecektir.

IBS; muhtaçlarla aranızdaki şefkat köprüsü . . .